Uluönder Mah.Kamuran Sok.No:3A Eskişehir + 90 (538) 876 38 37

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı Nedir?

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş fırsatları Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim, ön-kuluçka ve kuluçka programıdır.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programının Amacı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı; Eskişehir’de yaşayan ev sahibi topluluk üyeleri ve uluslararası koruma başvuru/statü sahibi yabancı sosyal girişimci adaylarının alandaki farkındalıklarını arttırarak; bireylerin toplumsal meselelerinin çözümüne katkı sundukları, daha elverişli bir şekilde sosyoekonomik hayata katılma ve sorun çözme fırsatına sahip oldukları kapsayıcı bir ortam sağlamaktır.

Program kapsamında toplumsal meselelerin çözümüne katkı sunan, istihdam sağlayan ve insana yakışır geçim kaynağını destekleyen sosyal girişimlerin kurulması amaçlanmaktadır.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemeyi içermektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndaki 8. başlık ile uyumlu olarak bu programda katılımcılar, toplumsal meselelere ilgi duyan ve sosyal girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin aynı zamanda yeni bir sosyal iş fikri için motivasyon, deneyim ve beceriye sahip reşit bireyler olmaları beklenmektedir. Katılımcıların başarılı girişim çözümleri geliştirmeleri için gerekli bilgi kılavuzunu sağlamak ve Eskişehir'deki sosyal ekonomik zorlukları ele almak için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir sosyal girişimlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak eğitim programının başlıca amaçlarından biridir. Böylece uluslararası koruma başvuru/statü sahibi yabancılar dahil, herkesin daha elverişli bir şekilde sosyoekonomik hayata katılma ve sorun çözme fırsatına sahip olması amaçlanmaktadır. Bu kapsayıcı ortam, insana yakışır bir geçim kaynağı yaratmayı ve topluma daha fazla katkıda bulunmak için sosyal girişimler inşa etmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımız; 20 uluslararası koruma başvuru/statü sahibi yabancı ve 20 ev sahibi topluluk üyesinin eşit katılımıyla gerçekleştirilecektir. Program kapsamında aynı zamanda sosyal entegrasyonun sağlanması da amaçlanmıştır.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı Hakkında

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından yürütülen ve Eskişehir’de ikamet eden uluslararası koruma başvuru/statü sahibi yabancılar ve ev sahibi topluluk üyeleri için hazırlanmış online bir eğitim programıdır. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, Eskişehir’de bulunan sosyal girişimcilik ekosistemine katkı sunarak, nitelikli işgücü talep ve arzını arttırmaya, kentteki sorunların tespit edilerek katılımcıların yeni sosyal girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarına, sosyal iş kurmalarına ve işlerini geliştirmelerine destek sunmaktadır.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı;

Eskişehir’de bulunan, uluslararası koruma başvuru/statü sahibi yabancılar ve ev sahibi topluluk üyelerinden oluşan sosyal girişimci adaylarının potansiyellerini açığa çıkararak;

- sosyal iş fikirlerini gerçekleştirmelerini sağlamak ve -Eskişehir’de sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında;

  • ● 1. Etap Eğitim ve Farkındalık; Programa kabul edilen 40 katılımcıya, 8 modülden oluşan toplam 19 saatlik sosyal girişimcilik eğitimi verilecektir.
  • ● Bootcamp, katılımcıların 3 gün boyunca ekip halinde iş fikirleri üzerine çalışacağı hızlandırılmış ön kuluçka çalışmasıdır. 1.etap eğitimlerine katılan herkes bootcamp’e katılacaktır. Kişiler/ekipler 3 tam günlük bootcamp’te öğrenimlerini sentezleyecek, çözüm fikirlerini geliştirecek ve sonrası için aksiyon planı hazırlayacaktır. 3. günün sonunda seçilen 20 katılımcı 2. etap teknik girişimcilik eğitimlerine devam etmeye hak kazanacaktır.
  • ● 2. etapta, belirlenen 20 sosyal girişimci adayına, 9 modülden oluşan toplam 35 saatlik sosyal iş fikirlerini kurmalarına ve sosyal girişimlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olacak teknik girişimcilik eğitimleri verilecektir.
  • ● Yarışma; 2.etap eğitimlerini bitiren 20 sosyal girişimci adayının katılımıyla düzenlenecektir. Sosyal girişimci adaylarının girişim ve iş fikirlerini jüriye sunacakları 1 günlük yarışma sonunda 3 ekip seçilecektir. Yarışma sonunda kazanan 1. ekibe/kişiye 10.000 TL, 2.ekibe/kişiye 5.000 TL, ve 3. ekibe/kişiye 2.000 TL olmak üzere toplamda 17.000 TL'lik destek verilecektir. Yarışmada kazanan ilk 3 ekip daha sonra 3 ay sürecek olan mentorluk ve koçluk desteği alacaktır.
  • ● Mentorluk ve koçluk; yarışma sonucunda seçilen 3 ekibe 3 ay boyunca pazarlama ve iş modeli sabit olmakla beraber ihtiyaç duydukları diğer alanlarda da mentorluk desteği verilecektir. İki haftada bir, birer saat olmak üzere pazarlama ve iş modeli ile ilgili mentorlarıyla görüşecek ekipler, her hafta 2 saat olacak şekilde de ihtiyaç duydukları diğer konularla ilgili mentorlarıyla görüşeceklerdir. Ayrıca ekipler, ayda iki kez, ikişer saat olacak şekilde de koçlarıyla görüşerek beraber çalışabilecekleri STK, özel kurum, tasarımcı veya diğer uzmanlarla bağlantıya geçecektir. 3 ekibe toplamda 144 saat sürecek mentorluk ve koçluk hizmeti sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçin.